Vår filosofi

Våra företag

Nyheter

Om oss

Vår filosofi

Våra företag

Nyheter

Om oss

Långsiktigt företagande

Tångens utgångspunkt är långsiktighet, industrikunnande och hållbarhet.

Varför Tången?

Tången är ett företag fyllt med industri- och företagarkompetens

Tången har en bred förståelse för företagande och industriell spetskompetens. Det gör oss till den långsiktiga ägaren i noga utvalda branscher och nischade företag. Vi utgår från en tydlig strategi i alla våra investeringar, där regulatoriska inträdesbarriärer, sunda balansräkningar och starka kassaflöden är några av ledorden. Vi utvecklar företag strukturellt och långsiktigt mot en hållbar och lönsam tillväxt. När Tången äger ett företag, så är vi där för att stanna. 

Tången i korthet

Så här investerar vi

Tången
Tången tillför industriell kompetens, expertis i företagande och finansiell kunskap för att stötta företag både centralt och i strategiska frågor.

Affärsområden
Våra affärsområden ger en tydlighet och riktning för kommande investeringar och möjliga tilläggsförvärv. 

Företag
Alla våra företag är självständiga med starka kulturer och kompetenta medarbetare. När Tångens kompetens tillförs skapar vi tillsammans hållbar tillväxt.

Våra affärsområden

Tången äger företag inom industri, energi, service och fastigheter.

Tången investerar i utvalda branscher och nischade företag som vi vet att vi kan och har kunskaper för att utveckla. Idag agerar vi inom fyra affärsområden där vi äger företag med historisk lönsamhet och sunda kassaflöden, som ger möjlighet till en stabil tillväxt över tid. 

Energi

Företag med produkter och tjänster inom energibesparing och energiförsörjning.

Service

Serviceföretag som har sina huvudsakliga intäkter från installation, service och eftermarknad mot industri- och offentlig sektor.

Industri

Industriföretag som utvecklar och producerar kvalitativa och hållbara produkter.

Fastigheter

Kommersiella fastigheter med stabila hyresgäster med långa hyresavtal i attraktiva områden.

Energi

Företag med produkter och tjänster inom energibesparing och energiförsörjning.

Industri

Industriföretag som utvecklar och producerar kvalitativa och hållbara produkter.

Service

Serviceföretag som har sina huvudsakliga intäkter från installation, service och eftermarknad mot industri- och offentlig sektor.

Fastigheter

Kommersiella fastigheter med stabila hyresgäster med långa hyresavtal i attraktiva områden.

Hållbarhet

Tångenfamiljen hjälper till att ställa om till en hållbar värld

För oss på Tången handlar hållbarhet om att värna om det sociala, ekonomiska och miljömässiga i varje investering.  Hållbarhet är en viktig grundpelare i alla våra investeringar och går hand i hand med vår långsiktiga investeringsstrategi. Vi vill förbättra varje bransch vi agerar i ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är därför centralt för oss att hållbarhet står i fokus i alla investeringar och att ansvara för att alla verksamheter i vår portfölj gör hållbara aktiviteter och anpassningar.

Vi jobbar alltid utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv i våra investeringar. Det ger oss möjligheten att göra skillnad.

— Fredrik Löfgren

Så jobbar vi hållbart

Support till portföljföretag i deras hållbarhetsarbete.

Sociala förbättringar i vårt närområde.

Investeringar inom energieffektivisering

Tången kan investeringar. Och nödbelysning, smältlim, jordning och transformatorer.

Vi lägger stor vikt av att verkligen kunna det som våra företag gör. Att investera i ett företag är enligt oss inget unikt. Det är däremot vår förmåga att på allvar kunna diskutera investeringar i en maskinpark, hur vi skapar lösningar på företagandets utmaningar eller hur vi driver företagskultur som alla vill köpa in sig på.

Kontakta oss

info@tangenik.se

Adress

Västra Hamngatan 9

411 17 Göteborg

Följ oss på LinkedIn

© 2023 Tången