Vår filosofi

Våra företag

Nyheter

Om oss

Vår filosofi

Våra företag

Nyheter

Om oss

Tången utvecklar organisationen

Med start den 1:a januari 2024 antar Per Skånberg rollen som arbetande styrelseordförande för Tången med fokus på att utveckla styrelsearbetet i Tången. Per kommer fortsatt ha en operativ roll i arbetet med våra bolag och ett särskilt ansvar för vår förvärvsverksamhet. Samtidigt tillträder Nina Bergman rollen som VD för Tången med ett ansvar att driva Tångens operativa arbete. Nina leder fortsatt Tångens finansorganisation och arbetet med våra bolag likt idag. Vi ser fördelningen av ansvar som ett naturligt steg i att skapa förutsättningar för våra tillväxt- och utvecklingsplaner. I övrigt är organisationen oförändrad.

 ”Jag ser fram emot det utökade ansvaret och Tångens resa framåt, och att tillsammans med hela teamet fortsätta arbetet med att göra bra bolag ännu bättre.” säger Nina Bergman, VD Tången.

 ”På styrelsens vägnar vill jag välkomna Nina i sin nya roll inom bolaget. Hon har gedigna ledaregenskaper och erfarenheter som kommer utveckla bolagets operativa arbete. Detta kommer bidra till Tångens tydliga fokus under vår fortsatta utvecklingsresa och skapa aktieägarvärde.” säger Per Skånberg, Styrelseordförande, Tången.

2024.01.16 — Tången

Nyheter    

Kontakta oss

info@tangenik.se

Adress

Västra Hamngatan 9

411 17 Göteborg

Följ oss på LinkedIn

© 2023 Tången