Vår filosofi

Våra företag

Nyheter

Om oss

Vår filosofi

Våra företag

Nyheter

Om oss

Intervju: NSI

NSI - ett företag med flera starka erbjudanden

Nordic Surface Innovation (NSI) är ett fint exempel på hur ett plattformsförvärv och flera tilläggsförvärv kan skapa ett nytt företag, med ett brett och konkurrenskraftigt erbjudande. Vi har träffat Christian Claesson, som är VD i Sverige för NSI. I intervjun fördjupar vi oss i NSI:s erbjudande och vad styrkan är i erbjudandet, samt hur samarbetet med Tången fungerar.

Egna och andras varumärken under samma tak

– Till att börja med så är det viktigt att påpeka att NSI är inget eget produktvarumärke i sig självt, utan det unika med NSI är vårt House of Brands. Det innebär att under NSI så har vi både våra egna varumärken, kallat Our Brands, men också kundanpassad utveckling och tillverkning för andras varumärken, kallat Your brands. Vi säljer helt enkelt en produkt där andra företag sätter sina loggor på produkten. Det betyder att vi är en heltäckande ytbehandlingsleverantör för båda våra egna varumärken, men också för våra branschkollegor. För NSI är det viktigt att vi är  varumärkesneutrala, då vi både har traditionella kunder som köper av oss men även där branschen är en kund.

Christian berättar i intervjun om förändringen av ytbehandlingsbranschen de senaste åren, där den har blivit mer konkurrensutsatt och det har blivit svårare att konkurrera med själva produkten. Färgmarknaden exempelvis går igenom förändringar som gör det viktigt för oss producenter att kunna erbjuda en anpassad produkt med optimerat pris.

– Även om det finns mindre möjligheter att konkurrera med själva innehållet i en produkt, så finns det fortfarande utvecklingspotential på flera områden, där hållbarhetsarbete och miljöpåverkan är centrala. Ett exempel är med slamfärgen från Vadstena färg, en hållbar produkt utan plastinnehåll, som NSI nu utvecklar och testar nya innovativa användningsområden för. En särskiljande egenskap som vi på NSI har är att vi värderar Your brands precis lika högt som Our brands.

Flera varumärken under samma tak

NSI:s varumärken levererar ytbehandlingsprodukter inom fem områden: färg, lim, vattenskydd, smörjmedel och rengöring. Dessa ytbehandlingsprodukter används sedan till fastigheter, maskiner, industriproduktion och bland annat till mer oväntade saker som sängbottnar. En viktig del av NSI:s verksamhet är att det finns en hög utvecklingskompetens i våra olika produktionsanläggningar, där det säkerställs att rätt produkt för respektive ändamål alltid tas fram med rätt kvalitet, till rätt pris, för rätt varumärke. Varumärkena i Our brands är Svensk Rödfärg, Wadstena, Ilves Maalit, LM, samt en rad partnervarumärken.

Tången som stöttepelare
För Christian är NSI en rolig och utmanande miljö att utvecklas inom. Att arbeta med både egna varumärken, och samtidigt med branschkollegors produktion och produkter, är en utmaning. Han nämner att det är skönt att ha personer att kunna återkoppla till när ett bollplank behövs.

– För oss på NSI, och inte minst för mig personligen, är kompetensen hos Tången perfekt för vår verksamhet. Per har gedigen kunskap om branschen och lång erfarenhet av att driva den här typen av företag. Nina stöttar i ekonomiska och strategiska frågor. Jag uppskattar verkligen samarbetet och den närhet som vi har till Tången, utan att det på något sätt påverkar den dagliga driften. Det jag även uppskattar är den korta beslutsvägen med Tången. Det gör det enkelt att ta ett företag framåt, när det alltid är nära till beslut, avslutar Christian.

2023.06.21 — Tången

Företag    

Kontakta oss

info@tangenik.se

Adress

Västra Hamngatan 9

411 17 Göteborg

Följ oss på LinkedIn

© 2023 Tången